HET INMENSE GELUK OM ALS POSITIEVELING GEBOREN TE WORDEN.

16 Mar

Ik prijs mezelf dat ik op 07-02-1942, geluk had met Humor en vooral geloof in mezelf ben geboren, en daardoor heb ik mezelf overeind gehouden , want je bent voor jezelf het beste medicijn….Na een heftig leven tot nu, 15-05-2019, gehad te hebben met diverse situaties,
Omstreeks 1967
Tijdens reparatie aan een hydraulische kraan, heb ik onder een krik tegen mijn hoofd gekregen, hierbij heb ik een Hersenschudding opgelopen

Omstreeks 1968
dat ik tijdens stress, of het zitten in de “tocht” dat ik door spanning in mijn nekspieren vernauwingen krijg in mijn nekbloedvaten, Sinustrombose, met heel veel hoofdpijn of in bewusteloosheid te geraken. 3 x maal bewusteloos geraakt.
Inmiddels is mijn linkerhalsslagader < 35% dichtgeslibd

1970
Ik heb een Schedelbasisfractuur opgelopen, doordat een spiegel van een Citroën-HY9 mij schepte, (nadat er een scan, gemaakt was na mijn 3e Tia waren er 5 “Fractuurtjes” te zien), ik heb nog een paar jaar last gehad aan de linkerzijde van mijn lichaam, zeker 1 maal verlamd, en zeer lang last van Afasie. Verder later geconstateerd, tijdens een Staaroperatie mijn linkeroogkas gebroken is.

1970
Na EEG geconstateerd dat ik last heb van Bewustzijnsvernauwing-Absence epilepsie, hiervan heb ik 4 maal een aanval gehad.

1971/2019
10 Tia’s gehad, 1e maal links verlamd, ik stond en viel om, 2e aanval afasie 3e en 4e verlamming linkerarm, 5e maal controle verlies linkerbeen, 6e maal, (tijdens een hartritmeaanval) trok mijn gezicht helemaal krom, en wauwelde ik alleen maar, 7e tijdens Boezemfibrillleren zag ik dubbel, 8e zag ik dubbel, 9e zag ik dubbel en 10e ook.

Evenzo heb ik in deze periode heb ik 4 maal Hartritmestoornissen gehad, waarbij ik Bewusteloos raakte, en 9 maal Boezemfibrillleren gehad,

MEI-1994
In 1994 is onze dochter van 22 jaar overleden aan een gesprongen aneurysma in haar hoofd.

Tijdens visite bij Dr. V. hieromtrent een vervolgbezoek aan de neuroloog, eind juni, verder ter spraken gebracht de vrijwillige levensbeëindiging, Euthanasie, hierin gesteld, wanneer ik door een beroerte getroffen ben en ik daardoor zéér beperkt ben in normaal functioneren, en in het bijzonder mijn spraakvermogen uitvalt, dat dan, indien mogelijk, euthanasie wordt toegepast.

30 juni 2010
bij een bezoek aan Dr. T., eerst door een Co-assistent onderzocht en ondervraagd, deze maakte een, voor mij, domme papegaaiachtige fout door te stellen “u was allergisch voor penicilline, terwijl het had moeten zijn u bent allergisch voor penicilline ?, na hem medegedeeld te hebben dat deze domme fout levensgevaarlijk kan zijn in een ziekenhuis en speciaal bij een voor de Neuroloog.

11-2015
Na een onderzoek van mijn maag en darmen bleek ik in mijn dikke darm een Tumor te hebben van 5,8cm, na controle zei de specialist we hebben onrustige cellen op die tumor gevonden en hij zei ik weet uit ervaring dat het in de tumor goed fout zit, mijn vrouw vroeg, is het dan dus fout,

hij stelde tegen mijn vrouw: mevrouw uw man heeft dikke darmkanker!

Hij zei tegen mij, ik zal u in het zogenaamde “snel beter circuit” zetten.
Op 7 december bij Dr. S. op uitslag komen aangaande de onderzoeken, ze stelde je hebt geen uitzaaiingen, Pffffffffffff, 29 december werd ik opgenomen in het JBZ-ziekenhuis, allereerst bracht de anesthesist “de ruggenprik” in en vervolgens werd ik 30 december naar de operatiekamer ingereden en kreeg ik een kapje op voor de algehele narcose, en toen begon het: de chirurgen, Dr. L. en Dr. van den H. hebben een stuk darm met daarop de tumor met kanker verwijderd.
Ik heb vernomen door de twee chirurgen, ieder afzonderlijk, dat het een heftige operatie was geweest , ze hebben me nog extra zuurstof gegeven, mijn vrouw was gebeld dat de operatie was gelukt is, en er geen lek was en derhalve geen stoma nodig was en toen kwam mijn vrouw naar het JBZ en dacht dat ik om ongeveer 13:30 terug op de kamer zou zijn, maar omdat het zo heftig was geweest heb tot 16:00 op de recovery-room moeten blijven, ik moet er redelijk blauw uit gezien hebben, op mijn kamer kreeg ik ook nog extra zuurstof.

13-07-2016
Verder heb ik een EEG en MRI-Scan gehad n.a.v. de eventuele AURA, bij mij was dat een specifieke geur, dit is een vooraankondiging van een epilepsieaanval, uit het onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden, maar wel dat er drie plaatsen te zien waren met hersencelvernietiging, ik denk van mijn Schedelbasisfractuur maar als er vernietigde cellen zichtbaar zijn moet het nogal heftig geweest zijn.

24-11-2016
Ik ben op 25-11-2016 naar een dependance van het JBZ in Rosmalen geweest voor Radiologie, X-Ray foto’s van mijn onderrug LBK en wervel en echo’s van mijn onderbuik, de vrouw die dat onderzoek uitvoerde zei: : gezien uw historie, de uitslagen waren positief, alleen Tussenwervelruimteversmalling niveau L3-L4 en L4-L5. Facetartrose op laaglumbaal niveau, op 27 maart na een speciaal Röntgenonderzoek geconstateerd dat ik Slokdarmspasmen (krampen) heb en Passageklachten, tevens de wetenschap dat mijn “Hartaanvallen” geen Hartaanvallen waren maar Slokdarmspasmen, de slokdarm zit naast het hart, vandaar…

31-01-2017
Het is gebruikelijk dat bij mensen die kanker gehad hebben een jaar na verwijdering van de Tumor er weer een onderzoek komt op de dezelfde plaats
CONCLUSIE:
Slijmvliesbiopten sigmoid: tubulair adenoom met laaggradige dysplasie.
(Een adenoom is een poliep met dysplasie, dus een voorstadium van kanker,

04-2017- 2 gekneusde ribben opgelopen, dus weer een paar weken “zoet mee”

31-05-2017 – halfjaarlijkse controle Cardiologie vanwege Boezemfibrillleren, Elektrische Cardio Versie gehad en een CT-scan, daaruit gebleken een ik een Tia had gehad, (mijn 7e intussen) i.v.m. dat ik Pradaxa gebruik alleen maar een Tia, als ik een andere bloedverdunner had gebruikt dan had ik een beroerte gehad.

Verder hebben we vier maal meegemaakt dat familie en vrienden vrijwillige euthanasie hebben toe laten passen op zich, waarvan een vriend tijdens afscheid nemen tegen mij zei: Gerrie bedankt dat ik al die jaren jouw vriend mocht zijn.

En een vriendin die ook vrijwillige euthanasie heeft toe laten passen vroeg tijdens het afscheid nemen: Ger vertel me nog een goede mop, dan heb ik kunnen lachen voor ik er morgen niet meer ben.

Verder was het buurmeisje 39 jaar jong die ook vrijwillige euthanasie heeft toe laten passen op zich en die zei: Ger bedankt dat je buren was.

Dus over positief zijn, mijn broer, die intussen ook overleden is, heeft wel drie maal tegen mij gezegd, Ger al had ik maar de helft van jou, jij bent altijd positief. Dus….

In mei 1962 werd als ik militair, zogenoemd voor mijn nummer, verplicht dus, uitgezonden naar Nederlands Nieuw Guinea, daar heb ik geweldige tijd gehad, alleen het topje van mijn linker wijsvinger verbrijzeld, maar ik ben rechtshandig…

Ik heb in januari 2013 nog een onderscheiding van de minister mogen ontvangen, het Nederlands Nieuw Guinea Herinneringskruis met de Gesp1962.

Image

Ger(ry)

21 Jan

Ger(ry)